Nasza oferta

Zbiorowiska roślinne Polski

Opracowanie zbiorowe

Zbiorowiska roślinne Polski

Więcej

Polska według Kreta

Jarosław Kret

Polska według Kreta

Więcej

Blogowanie

Jill Walker Rettberg

Blogowanie

Analiza zjawiska blogowania

Więcej

Stalowe konstrukcje wsporcze

Zbigniew Mendera, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik

Stalowe konstrukcje wsporcze

Więcej

Rodzice dzieci z autyzmem

Ewa Pisula

Rodzice dzieci z autyzmem

Zawiera analizę sytuacji rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Więcej

Elektrodynamika ośrodków ciągłych

Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc

Elektrodynamika ośrodków ciągłych

Więcej

Fizyka statystyczna. Cz. 1

Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc

Fizyka statystyczna. Cz. 1

Jeden z najlepszych podręczników na rynku polskim i światowym

Więcej

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

Bronisław Urban

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

Analiza agresywnych zachowań młodzieży

Więcej

Nadchodzi era słońca

Maciej Nowicki

Nadchodzi era słońca

Książka omawia 3 główne techniki wykorzystania Słońca do celów energetycznych

Więcej

Patologie społeczne

Irena Pospiszyl

Patologie społeczne

Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia.

Więcej