Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN z płytą CD

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN z płytą CD

Autor: Markowski Andrzej

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy PWN, 2004

Poleć ten produkt

 

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN” jest największym słownikiem spośród tych. Które uczą, jak pisać i mówić poprawnie oraz jakich błędów unikać.
Zawiera:
– 30 000 haseł, w tym wyrazy, które niedawno weszły do polszczyzny, wyrazy dawne, występujące jeszcze we frazeologizmach i przysłowiach, regionalizmy, słownictwo środowiskowe i potoczne;
– 26 000 komentarzy normatywnych;
– dwie normy językowe: oficjalną i potoczną;
– imiona, nazwiska, skróty i skrótowce, nazwy geograficzne i etniczne – dla wygody, włączone alfabetycznie do zasadniczej części słownika;
– osobny blok haseł problemowych stanowiący obszerne kompendium językowe: akcent, anglicyzmy, antonimia, archaizmy, argotyzmy, augmentativum i ponad 100 innych;
– indeks pojęć omówionych w hasłach problemowych, ułatwiający korzystanie z nich;
– odrębny wykaz cząstek wyrazowych (przedrostków i przyrostków).

Do książki dołączona jest płyta CD-ROM ze „Słownikiem poprawnej polszczyzny PWN”.