E-matematyka wspomagająca ekonomię w zadaniach MD 311

E-matematyka wspomagająca ekonomię w zadaniach MD 311

Autor: red.Anna Łyczkowska-Hanćkowiak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poleć ten produkt

W zbiorze e-Matematyka wspomagająca ekonomię w zadaniach nie tylko zmieniono treści matematyczne. Pojawiły się też dwa nowe rodzaje zadań. Pomiędzy zadaniami, ukryte są takie, które ze względu na swą złożoność obliczeniową mogą być rozwiązane jedynie za pomocą narzędzi informatycznych. Z oczywistych względów znalezienie tych zadań pozostawiamy użytkownikom zbioru. Czytelnik znajdzie też zadania wymagające zinterpretowania wyników uzyskanych za pomocą narzędzi informatycznych. Z założenia proponowany zbiór ma służyć realizacji trzech zadań edukacyjnych. Primo, jest to dopełnienie książki e-Matematyka wspomagająca ekonomię. Rozwiązywanie zgromadzonych tutaj zadań ma wspomagać proces przyswajania treści podanych w tym podręczniku. Lektura podręcznika ma z kolei wspomagać rozwiązywanie zawartych tutaj zadań. W świadomy sposób ominęliśmy prezentację metod rozwiązania typowych zadań, odsyłając tutaj do stosownych prezentacji zawartych w podręczniku i na platformie edukacyjnej „e-Matma”. Secundo, autorzy zakładają, że proponowany zbiór zadań umożliwi zdefiniowanie ścieżek dydaktycznych o różnym poziomie dydaktycznym. Służyć temu będzie przygotowanie przewodników dydaktycznych udostępnianych w Internecie. W ten sposób powstanie dodatkowa możliwość dotarcia do różnych niszy dydaktycznych. Tertio, prezentowany zbiór zadań ma być narzędziem samodzielnej pracy studentów.
Fragment ze wstępu