Ewolucja rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce

Ewolucja rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce

Autor: Lisowski Jacek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poleć ten produkt

1.Istota i natura ubezpieczenia kredytu kupieckiego
-Kredyt kupiecki jako podstawowy czynnik rozwoju ubezpieczeń kredytu kupieckiego
-Istota i pojęcie ubezpieczenia kredytu kupieckiego
-Typologia ubezpieczeń kredytu kupieckiego
-Funkcje ubezpieczenia kredytu kupieckiego
2. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego – charakterystyka i odmienność
-Pojęcie rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego i zasady jego funkcjonowania
-Podażowa strona rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego
-Popytowa strona rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego
-Produkt ubezpieczeniowy – ubezpieczenie kredytu kupieckiego
-Instytucje pomocnicze i usługowe
3. Badania nad rozwojem rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce
-Historyczne aspekty rozwoju rynku na świecie i w Polsce
-Metodyka postępowania badawczego
-Wyniki postępowania badawczego