Fotograficzny atlas anatomii człowieka

Fotograficzny atlas anatomii człowieka

Autor: Yokochi Chihro, Rohen Johannes W., Weinreb Eva Lurie

Wydawnictwo: PZWL 2018

Poleć ten produkt

Zaletą atlasu jest to, że zawiera on krótkie wprowadzenie do anatomii, obejmujące ogólny opis całego ciała i poszczególnych jego układów oraz liczne starannie i trafnie dobrane fotografie obrazujące wzajemne relacje poszczególnych struktur anatomicznych, widoczne zarówno na preparatach utrwalonych, jak i świeżych – w różnych projekcjach.

Z przedmowy