Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce

Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce

Autor: Zielińska-Chmielewska Anna

Wydawnictwo: Wydawnictwo UEP 2020

Poleć ten produkt

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Efektywność we współczesnej myśli ekonomicznej
1.1. Interpretacje efektywności w naukach ekonomicznych
1.2. Koncepcje efektywności w naukach ekonomicznych
1.2.1. Efektywność w paradygmacie teorii neoklasycznej
1.2.2. Efektywność w nurcie nowej teorii instytucjonalnej
1.2.3. Efektywność w teorii kapitału społecznego
1.2.4. Efektywność w teorii grup interesu
1.2.5. Efektywność dynamiczna w teoriach wzrostu gospodarczego
1.2.6. Efektywność w paradygmacie trwałego i zrównoważonego rozwoju
1.3. Zjawisko nieefektywności w teorii ekonomii

Rozdział 2. Efektywność w agrobiznesie. Rodzaje i pomiar
2.1. Efektywność finansowa, techniczna, organizacyjna i środowiskowa – interpretacja
i metody pomiaru
2.1.1. Efektywność finansowa
2.1.2. Efektywność techniczna
2.1.3. Efektywność organizacyjna
2.1.4. Efektywność środowiskowa
2.2. Pojęcie i szacowanie efektywności w agrobiznesie

Rozdział 3. Współczesny sektor mięsny w Polsce
3.1. Uwarunkowania historyczne rynku mięsa
3.2. Produkcja, handel zagraniczny i spożycie mięsa na świecie
3.3. Produkcja, handel zagraniczny i spożycie mięsa w Polsce
3.4. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa

Rozdział 4. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw mięsnych w Polsce w latach
2010-2017
4.1. Metoda badań
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
4.3. Poziom i zróżnicowanie efektywności finansowej przedsiębiorstw mięsnych
4.4. Stosowane polityki efektywności finansowej przedsiębiorstw mięsnych
4.5. Efektywność techniczna analizowana przy użyciu modelu NR-DEA VRS zorientowanego
na nakłady przedsiębiorstw mięsnych
4.6. Efektywność organizacyjna przedsiębiorstw mięsnych w Polsce
4.7. Efektywność środowiskowa przedsiębiorstw mięsnych w Polsce
4.8. Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce w latach
2010-2017