Praca a zadowolenie z życia wśród młodych

Praca a zadowolenie z życia wśród młodych

Autor: Buttler Dominik

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poleć ten produkt

1. Subiektywny dobrostan i zadowolenie z życia w badaniach ekonomicznych
1.1. Status ekonomii szczęścia w badaniach ekonomicznych
1.1.2. Wkład ekonomii szczęścia do teorii ekonomii
1.2. Konceptualizacja pojęć subiektywnego dobrostanu i zadowolenia z życia
1.3. Metody operacjonalizacji pojęcia „zadowolenie z życia”
1.3.1. Skala zadowolenia z życia (Satisfaction with Life Scale, SWLS)
1.3.2. Skala refleksyjnego zadowolenia z życia (The Reflective Life Satisfaction)
1.3.3. Skala zadowolenia z życia wynikającego ze zgodności (Congruity Life Satisfaction, CLS)
1.3.4. Kwestionariusz zadowolenia z życia (Life Satisfaction Research Questionnaire)
1.3.5. Skala subiektywnego szczęścia (Subjective / General Happiness Scale, SHS). 21
1.3.6. Jednopozycyjne miary zadowolenia z życia
1.4. Praktyczne i epistemologiczne problemy związane z pomiarem zadowolenia z życia
1.4.1. Krytyka ekonomii szczęścia
1.4.2. Problemy pomiaru
1.4.3. Sposoby ograniczania błędu pomiaru
1.5. Właściwości ekonometryczne wskaźników zadowolenia z życia
1.5.1. Trafność teoretyczna
1.5.2. Rzetelność i wrażliwość
1.5.3. Właściwości jednopozycyjnych wskaźników zadowolenia z życia
2. Determinanty zadowolenia z życia na poziomie mikro
2.1. Status na rynku pracy
2.1.1. Efekt psychologiczny i dochodowy
2.1.2. Efekty adaptacji i zabliźniania
2.1.3. Efekty moderacji na poziomie mikro
2.2. Pozostałe determinanty na poziomie mikro
3. Czynniki moderujące związek praca–zadowolenie z życia (poziom makro
3.1. Wprowadzenie
3.2. System edukacji
3.3. Polityka zatrudnienia i rynku pracy
3.4. Czynniki kulturowe
3.5. Sytuacja ekonomiczna
4. Metodyka i metodologia badania
4.1. Hipotezy badawcze
4.2. Charakterystyka baz danych i operacjonalizacja zmiennych
4.2.1. Źródło danych surowych – poziom mikro.
4.2.2. Źródła danych surowych – poziom makro
4.3. Konstrukcja modeli ekonometrycznych
4.3.1. Uwagi metodologiczne
4.3.2. Postępowanie empiryczne
4.3.3. Specyfikacja modeli
4.3.4. Dobór próby badawczej
5. Analiza wyników
5.1. Czynniki wpływające na siłę związku praca–zadowolenie z życia. Model pełny
5.1.1. Statystyki opisowe
5.1.2. Oszacowania parametrów modelu
5.2. Czynniki wpływające na siłę związku praca–zadowolenie z życia. Model zredukowany.
5.2.1. Statystyki opisowe
5.2.2. Oszacowania parametrów modelu
5.3. Podsumowanie wyników w odniesieniu do sformułowanych hipotez