Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Autor: Zimmermann Jan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2016

Poleć ten produkt

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera także rozważania dotyczące pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa.

Najnowsze wydanie zostało wzbogacone o elementy, które w sposób graficzny przedstawiają m.in.:
– pojęcie administracji,
– układ stosunków prawnych w postępowaniach sądowym i administracyjnym,
– mechanizm i chronologię powstawania decyzji administracyjnej oraz
– sposoby utraty mocy wiążącej aktu administracyjnego.