Zarządzanie procesami i produktami w organizacji

Zarządzanie procesami i produktami w organizacji. Wybrane zagadnienia

Autor: Matuszak Flejszman Alina

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poleć ten produkt

Wstęp
ZUZANNA URBANOWICZ Organizacja i jej otoczenie
SZYMON MICHALAK Podstawowe funkcje zarządzania
SŁAWOMIR ZAPŁATA Podejście procesowe oraz oparte na ryzyku w systemowym zarządzaniu organizacją
ALINA MATUSZAK-FLEJSZMAN Znormalizowane systemy zarządzania
DOBROSŁAWA MRUK-TOMCZAK Zarządzanie procesem wprowadzania nowego produktu na rynek
ANNA LEWANDOWSKA Projektowanie proekologiczne w zarządzaniu produktami
ANNA ZIELIŃSKA-CHMIELEWSKA Zarządzanie procesem motywowania pracowników w miejscu pracy
ALINA MATUSZAK-FLEJSZMAN Ocena efektów działalności organizacji
KATARZYNA JOACHIMIAK-LECHMAN Rachunek kosztów cyklu życia produktu